přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 384
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2009, 15:30 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) základní školy
- rodič
- patříte (též) do skupiny, která zde není jmenována

Pokud patříte i do jiné skupiny, napište, do jaké:
členka občanských sdružení působících v oblasti vzdělávání

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Nakolik je myšlenka standardu i konkrétní návrh dokumentu v "zóně nejbližšího vývoje" učitelů, veřejné správy i celé společnosti? Co se má udělat pro to, aby se standard do jejich "zóny nejbližšího vývoje" dostal?
Co se má udělat pro to, aby společnost přisuzovala vzdělávání velký význam nejenom virtuálně (v různých anketách, peticích, volebních programech, vládních prohlášeních...), ale i prakticky (např. vyčleněním 6 % HDP do rozpočtu příslušné kapitoly SR)?

Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
1. Standard jako dokument popisuje určitý předem daný stupeň kvality (výkonu, služby, výrobku). Někdy bývá chápán jako průměr (průměrný výkon, výrobek atd.). V souvislosti s profesí učitele vnímám standard v prvním uvedeném významu.
2. Standard jako nástroj může být používán primárně ke kontrole (kdy kontrola posuzuje, zda kontrolovaný subjekt splňuje danou kvalitu) nebo k podpoře (kdy podporující subjekt použije standard jako východisko pro identifikací oblastí, ve kterých se podporovaný subjekt má zlepšit, dále na hledání cest pro zlepšení a pro podporu v průběhu zlepšování ). Domnívám se, že v případě profesního standardu učitele by ke kontrole nemělo dojít bez fáze podpory.

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Standard by měl vést ke zlepšování kvality vzdělávání.
Tím, že popíše různé úrovně profesního výkonu učitele, umožní učitelům i širší veřejnosti přemýšlet o tom, jak vypadá výkon profese učitele na různých úrovních způsobilosti. Učitele by zároveň měl vést k reflektovanému zlepšování jejich profesního výkonu.
Zadefinování standardu zároveň umožní soustředit pozornost všech vzdělavatelů budoucích i stávajících pedagogů na to, co je pro učitele na základě celospolečenské smlouvy potřebné znát a umět.
Pomocí standardu a s ním souvisejících podpůrných mechanizmů by pak měl každý učitel rozvíjet své profesní kompetence.
Tento smysl standardu ovšem bude moci být naplněn pouze v případě, že pro zlepšování svého profesního výkonu bude mít každý učitel vhodné podmínky.

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Užitek standardu vyplývá z jeho smyslu (viz předchozí kolonka). Standard by měl přinést užitek všem. Primárně učitelům, vedení škol, vzdělavatelům učitelů, zřizovatelům a veřejné správě a prostřednictvím nich pak dětem, žákům, studentům a celé společnosti.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
1. Učitelé musejí za výkon své profese dostávat důstojnou mzdu. To by ovšem bylo možné jenom v případě, že by se změnil systém financování regionálního školství (školy by musely dostávat peníze na "normativní" personál, nikoliv na žáka) a zároveň by musel být významně posílen rozpočet kapitoly školství (v řádu miliard). Splněny musejí být obě podmínky zároveň.
2. Standard musí být využíván primárně jako nástroj podpory, nikoliv kontroly. To neznamená, že ke kontrole v jisté fázi nedochází. To pouze znamená, že než dojde ke kontrole, musí mít učitel možnost získat dlouhodobou podporu k tomu, aby v kontrole mohl dobře obstát (sumativní fázi hodnocení předchází fáze formativní).
3. Učitelé se musejí zabývat primárně procesy spojenými s vyučováním a výchovou, ostatní procesy má primárně zajišťovat další personál školy (dozory, vybírání peněz na školní výlet, BOZP, správu sítě...).
4. Učitelé musejí mít možnost profesního rozvoje, a to nejrůznějšími způsoby (kolegiální podpora, profesionální koučing a mentoring, vzdělávací kurzy "šité na míru" aj.).

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
- stát reprezentovaný MŠMT, MF a dalšími relevantními ministerstvy, ČŠI, orgány přeneseného výkonu státní správy (krajské úřady)
- orgány samosprávy (obecní a krajská zastupitelstva)
- zřizovatelé škol
- vedení škol
- učitelé
- celá společnost

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
- učitelé si neuvědomí, že debata o standardu je pro ně důležitá bez ohledu na to, kdo momentálně sedí ve vládě nebo v parlamentu a budou ji ignorovat
- veřejná správa nevytvoří podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit
- standard se zavede předčasně
- vzdělavatelé učitelů nezohlední standard ve svých studijních programech, popřípadě nebudou umět profesní kompetence popsané ve standardu rozvíjet

Má standard být povinný pro všechny učitele?
Ano

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
1. učitel ve spolupráci se svým průvodcem na cestě profesního rozvoje (mentorem, tutorem...) a ředitelem by se měli pokusit zjistit příčiny nedosahování základní úrovně standardu
2. pak by učiteli měla být nabídnuta a poskytnuta podpora pro dosažení základní úrovně
3. pokud ani s poskytnutím podpory učitel ve stanovené době standard základní úroveň nedosáhne, nemůže vykonávat učitelské povolání

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
Měla by to být skupina lidí (komise, rada...?), ve které budou zastoupeny následující subjekty:
- škola, na které uchazeč o posouzení vyučuje (optimálně ředitel, ale může to být i jiný člen vedení, popřípadě jiný učitel delegovaný ředitelem)
- průvodce učitele na cestě profesního růstu (mentor, tutor...?)
- na škole nezávislý posuzovatel (např. z jiné školy, z profesního sdružení, z ČŠI,...?)
Posuzování by mělo vycházet z dokladů o tom, jak učitel profesní kompetence dané ve standardu uplatňuje ve výuce.
Doklady mohou mít různorodý charakter. Část dokladů by měla být výsledkem spolupráce učitele a jeho průvodce, část by měl předkládat ředitel školy.
Než by tento "optimální" stav mohl být dosažen, bylo by zapotřebí:
- mít dostatek profesně zdatných průvodců učitelů
- aby všichni členové komise (rady...) byli schopni kvalifikovaně posoudit dosažený stupeň profesního výkonu
- vytvořit učitelům i ostatním členům komise podmínky pro to, aby se mohli posuzování účastnitMěla by být vytvořena jedna společná verze standardu pro všechny učitele MŠ, ZŠ a SŠ?
Spíše ano
V první fázi by možná měla vzniknout jediná společná verze standardu, ve které budou obsaženy profesní kompetence společné učitelům všech stupňů a oborů. Průběžně by pak mohly vznikat "doplňky" pro jednotlivé stupně a obory.

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Fakulty připravující učitele by měly své studijní programy upravit tak, aby u svých studentů v maximální míře rozvíjely profesní kompetence popsané ve standardu. Samozřejmostí je, že každý vysokoškolský pedagog by měl standard alespoň na základní úrovni splňovat.

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Má-li standard umožňovat dlouhodobější profesní růst učitelů, měl by mít víc úrovní. První úroveň by měla být bezpodmínečně nutná k tomu, aby učitel mohl učit. Aby se mohl po dosažení první úrovně dále profesně rozvíjet, měly by být popsány i úrovně další. Samozřejmě, profesně se učitel může rozvíjet i bez standardu, ale ukotvení různých úrovní profesního rozvoje ve standardu by umožňovalo garantované propojení jednotlivých úrovní s diferencovaným finančním ohodnocením.

Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ano, v každém případě

Vyhovuje Vám předložené členění standardu (zvolené oblasti a podoblasti)?
Ano

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse:
- Standard je nástroj. Může být použit vhodným i méně vhodným způsobem. Dle mého názoru mu tedy obecně nelze vyjádřit absolutní podporu, ani ho absolutně odmítnout. Vždy záleží na tom, jak a k čemu bude používán.
- Standard by měl být zaváděn do praxe až tehdy, když bude významná část učitelů a společnosti přesvědčena o tom, že je to nástroj užitečný a že bude využíván ku prospěchu učitelů a potažmo dětí a tedy i celé společnosti.
- Nelze čekat, že tato doba nějak sama "nastane". Nastane jenom tehdy, když budeme o standardu společně přemýšlet, psát a mluvit. Překvapuje mě, jak silné je přesvědčení mnoha respondentů dotazníků, že o profesi učitele není nutné přemýšlet, že "všechno je přeci jasné", popřípadě, že stačí, když o výkonu své profese přemýšlí každý sám.
- Dlouhodobé přemýšlení o tom, jak vypadá kvalitní profesní výkon je znakem svébytnosti sebevědomé profese. Přes všechny praktické obtíže si myslím, že by učitelé neměli propást šanci dát celé společnosti i tvorbou standardu jasně najevo, že svébytnou a dostatečně sebevědomou profesí jsou.
- V mnoha dotaznících se objevuje názor, že takové uvažování nemá cenu do doby, než budou pro profesi učitele vytvořeny dobré podmínky. Nemohu s tím souhlasit. Takové uvažování má cenu každopádně, samo o sobě. A možná je důležitější právě v době, když podmínky pro kvalitní vykonávání profese ještě vytvořeny nejsou - protože se může významně podílet na jejich utváření.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz