přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 381
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2009, 14:32 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) střední odborné školy
- rodič

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Komu má být celá tato akce ku prospěchu?
Učitelům? - O tom pochybuji.
Rodičům a žákům? - Většině je to jedno.
MŠMT - dozajista.

Proč diskusi o tvorbě standardu NEPŘEDCHÁZELO zveřejnění zahraničních standardů?

Proč celá akce byla odstartována v době, kdy ještě nejsou usazeny a funkční jiné dva důležité projekty - ŠVP a Nová maturita? Důvod tuším - viz. smysl standardu.

Proč diskuse ke standardu (jakkoli jde o pouze okrajovou záležitost) trvá řádově jen měsíce a proč probíhá v době, kdy na většině základních a středních škol je spousta jiné a nezbytné práce - např. maturity a klasifikace?

Proč byl výchozí dokument nazván ... standard KVALITY profese učitele?
To nikoho nenapadlo, že takový název je (zcela zbytečně) iritující? - Většina, dle mého názoru, pochopila název takto: Současný stav je nekvalita a proto musíme definovat alespoň standard kvality.

Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
Standard je typický, obvyklý, běžný stav věcí, procesu, jevu. Chcete-li pak průměr.
Pro tyto účely je lepší chápat standard jako normu = popsané a meřitelně vyjádřitelné chování a vlastnosti prvku nebo systému, používané k posouzení jeho obvyklosti a přijatelnosti, případně k vynutitelnosti odstanění odchylky od normy

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Vykázat činnost (MŠMT, "odborníci" z různých ústavů, publikační činnost u VŠ pracovníků)
Uchlácholit veřejnost - "vidíte, výsledky školství jsou neuspokojivé, ale my pracujeme na změně"
Vytáhnout peníze z veřejných zdrojů - především různé konzultantské a koordinátorské firmy
Vykázat činnost vůči EU - za něco peníze z ESF utratit musíme

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Společnosti jako takové, celku i jednotlivcům - ale to je chiméra, nereálné a nenaplnitelné očekávání
Start i průběh celého projektu mne přesvědčují o tom, že o zkvalitnění vzdělávání zde vůbec nejde

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Především musí být o jeho nutnosti a přínosech přesvědčeni všichni účastníci procesu vzdělávání, učitelé především. A to je právě prvotní a největší chyba celého tohoto projektu.
Ještě před vypracováním pracovní verze dokumentu, před zahájením diskuse, měla proběhnout masivní informační a vysvětlovací kampaň zaměřená prioritně směrem k učitelům a nikoli veřejnosti. Délka trvání takové kampaně měla být alespoň rok, přičemž průběžně mohly být zahájeny přípravné kroky.
Nelze řící, že v tomto smyslu se neudálo nic. Ale to, co učiněno bylo, bylo naprosto nedostatečné.

V širším slova smyslu musí proběhnout jisté systémové změny, pro jejichž popis zde není místo (Ale v případě zájmu jsem připraven je popsat).
Teprve potom může standard plnit svou funkci.

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
Koncepčně - MŠMT a jím zřizované instituce
Finančně - MŠMT a politické reprezentace
Prakticky - učitelé a řídící pracovníci škol.
Kdo jiný?
(Aby vzešla dobrá úroda, musí rolník vytvořit podmínky: Vybrat dobré osivo, řádně připravit půdu, pečlivě hubit koukol a pak už se jen modlit, aby zapršelo včas, ani mnoho ani málo. Nakonec ve správný okamžik sklidit. - Když je úroda špatná, kdo za to může? ;-) )

Blíže viz. rizika

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano
Obecně samozřejmě ano. (To snad v každé profesi, ne? - Smysl této otázky mi poněkud uniká.)

Problém je právě v objektivní a kvantitativní MĚŘITELNOSTI kvality učitelské práce.
Kdyby to šlo snadno, nemuseli bychom vymýšlet "Standardy", že?

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
V obrovském riziku formalismu a neobjektivity. V kritériích, definovaných ve standardu samotném.

Pracovní verze materiálu předpokládá hodnocení kritérií jako je oční kontakt a dodržování osobní zóny. - Takže budu dostávat čárku za každý pohled žákovi do očí a norma bude 10 pohledů za vyučovací hodinu.
Pokud učitelka pohladí prvňáčka, dostane trestný bod za nedodržení osobní zóny?
Tohle jsou záměrně nadsazené příklady, ale mají ukázat, jak by také mohlo "hodnocení" učitele dopadnout.

Anebo navrhovaná portfolia učitele - logickým vyústěním bude, že učitel se zaměří na portfolium a nikoli na žáky a výuku samotnou. Hodnocen bude přece bodle "tloušťky složky" a nikoli za to, že diskalkulika ve svém volném čase naučil násobilku.

Pokud totiž celá akce sklouzne k formalismu, pak její dopad bude silně negativní. Pár snaživců a aktivistů bude "lovit bobříky" po seminářích a školeních, za ně budou suplovat a nahrazovat jejich nečinnost ty zbytky opravdových učitelů, kteří budou v důsledku hodnoceni ještě hůře než dosud.
Důsledky pro žáky a jejich vzdělávání budou devastující.

Předpokládejme, že bude standard opravdu rozumným, realistickým a obecně uznávaným, respektovaným dokumentem. ;-))
Pak dalším rizikem je obvyklé podfinancování resortu, obvyklé triky vlád s navýšením mezd, bez navýšení prostředků a pod. Jestliže rozdíl mezi "standardním" a "podstandardním" učitelem bude na úrovni 300 až 500,- Kč měsíčně, jak je tomu dnes, pak bude jeho význam nulový.


U další otázky k povinnému standardu není možnost doplnit komentář, proto jej doplňuji zde:
Má standard být povinný pro všechny učitele?
ANO - Když standard, pak povinný.
K čemu jsou standardy, které se neplní? (K čemu je žárovka, která "nepasuje" do žádné objímky?)Má standard být povinný pro všechny učitele?
Ano

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Pokud bude standard chápán jako běžná norma obvyklého výkonu, pak lze předpokládat, že ho začínající učitelé dosahovat nemohou a nebudou. Teprve se přece učí, jak podávat obvyklý a očekávaný výkon. Absolvování příslušného stupně vzdělání je irelevantní. (Zedník po vyučení také nenahodí stejnou plochu zdi jako "starý praktik".)
V takových případech je nutno vytvořit podmínky, aby standardu mohl v přijatelném čase dosáhnout.

U učitelů s odpovídající praxí je neplnění standardu předpokladem k zahájení procesu zjednání nápravy. Nejprve tedy hledat příčiny a nabídnout pomoc a podporu k návratu na obvyklou úroveň. Krátkodobé poklesy výkonu lze pochopitelně tolerovat - nejsme stroje, ale lidé. (např. Rozvádějící se učitel/ka asi bude věnovat přípravě výuky méně času, než dříve.)
Dlouhodobý pokles pod úroveň standardu znamená pokles na úroveň základního platu.
Trvalý a dále klesající výkon může vyvolat potřebu nahradit učitele jiným. (např.: Učitele, který na hodině spí, je asi vhodné vyměnit.)

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
To záleží na definici kritérií standardu:
Jsou kritéria, jejichž plnění může posoudit ředitel - zapojení do života školy, práce navíc, tvorba projektů, ...
Další mohou posuzovat kolegové, např. předsedové předmětových komisí na větších školách - např. odbornost, začleňování nových informací z oboru do výuky např. v IT.
Některá kritéria mohou posoudit i rodiče, anebo zletilí žáci - vstřícnost, ochotu (zde je ovšem vysoké riziko neobjektivity a riziko začlenění kritérií, které žáci hodnotit nesmí - např. náročnost, přísnost hodnocení aj.)
Vedení dokumentace může posoudit nadřízený - ředitel, zástupce

Jen velmi opatrně bych přihlížel k hodnocení ČŠI - její dnešní výstupy jsou velmi často pouze formální a formalistické. O objektivitě hodnocení po návštěvě jedné hodiny nemá cenu diskutovat.

Měla by být vytvořena jedna společná verze standardu pro všechny učitele MŠ, ZŠ a SŠ?
Ne
Nikdo snad nemůže myslet vážně, že lze tyto tři stupně vzdělávání objektivně porovnávat jako souměřitelné. Specifika jsou natolik podstatná, že případný "společný jmenovatel" by postihoval jen velmi malou část jejich práce.

Vstřícnost a ochotu lze dozajista očekávat na všech stupních, ale třeba "motivace žáků k učení a sebehodnocení" v mateřské škole u tříletých dětí?

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Pokud bude přijat a uplatňován pro hodnocení, pak by s ním měli být budoucí učitelé podrobně seznámeni - ať ví, do čeho jdou.

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Jedno ze slabých míst celého projektu i standardu. Toto neměla být pro učitele otázka, ale předem jasná a známá odpověď.

Jinak může být víceúrovňový standard motivačním prvkem. např.: Model .: suplent - učitel - mentor, podpořen odpovídajícím hodnocením (finančním především) může silně stimulovat profesní růst.

Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ne

Vyhovuje Vám předložené členění standardu (zvolené oblasti a podoblasti)?
Ne

Jaké úpravy členění případně navrhujete?
Rámcově souhlasit lze, ale měla by být zcela jasně pojmenována kritéria měřitelná a neměřitelná, objektivní, objektivizovatelná a zcela subjektivní, atd. Oblasti je nutno rozšířit.


Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Ztotožňuji se s návrhy prezentovanými Kritickým myšlením a panem Wagnerem ze serveru ceskaskola. Vyjádřili podstatné za mne a mnohem lépe. Děkuji jim.

Jen doplním.
Odstranit z návrhu formulace o očním kontaktu a pod. Upřené zírání do očí je ve většině kultur považováno za obtěžování. ;-))

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse:
Pokud má být standard učitele vůbec ustaven, pak jej měla definovat spíše neexistující Pedagogická komora a nikoli MŠMT.
Tedy měl být ustaven zdola a nikoli z "hora".

Celý projekt je pak načasován dosti nevhodně vzhledem k souběhu s dalšími podstatnými projekty - nová maturita a ŠVP. Vzhledem k probíhající finanční krizi je pak potřebné navýšení finančních prostředků pro školství odsouzeno do kategorie zbožných přání. Bez odpovídajícího finančního zajištění ale půjde jen o další plýtvání snahou, časem, iniciativou a především trpělivostí učitelů.

P.S.: Omlouvám se za občasné zlehčující poznámky.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz