přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 380 vyplněný za organizaci Oddělení Učitelství 1. stupně ZŠ PdF Mu Brno
PříspěvekNapsal: 18 kvě 2009, 13:34 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- pedagog/pedagožka vysoké školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Přesný název skupiny nebo organizace, za kterou budete hovořit:
Oddělení Učitelství 1. stupně ZŠ PdF Mu Brno

Internetové stránky Vaší skupiny nebo organizace:
www.ped. muni.cz

Organizace, kterou reprezentujete, je:
- vysoká škola, nebo její část

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Jak budou zajištěny podmínky pro zvyšování kvality práce učitelů? Jak budou vymezeny hranice mezi přípravným vzděláváním a dalším vzděláváním? Bude-li definovat Standard kriteria kvality na práci učitelů, pak k dané kvalitě musí směřovat i vysokoškolská příprava učitelů v odpovídající délce studia a kvalitě. Na VŠ však nelze zcela dosáhnout požadované úrovně Standardu - té je možno dosáhnout v průběhu praxe (5-7 roků).

Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
Jako dokument, který vymezuje jednoznačně požadavky na kvalitní výchovně vzdělávací proces.

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Standard by měl být nástrojem pro posouzení kvality práce učitele a tím by měl pomoci ke zvýšení kvality vzdělávání v našich školách. Měl by sloužit učitelům pro sebehodnocení své práce a vedení školy. Hodnocení by mělo být průkazné, podloženo materiály a měla by existovat i možnost toto zhodnocení vedením školy posoudit (např. pracovníky ČŠI).

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Standard kvality profese učitele považujeme za potřebný a nutný pro změnu současné školy, tedy i přístupů učitele ke své profesi.
V počáteční fázi navrhujeme definovat základní standard, ale s vymezením počtu let, dokdy by měl učitel této základní úrovně dosáhnout. Nelze předpokládat, že danou úroveň získá absolvent ihned po ukončení studia.
Následně by mohly být definovány další úrovně kvality profese učitele, které by byly vázány na kariérní řád.
Měl by přispět ke zvýšení úrovně vzdělávání v našich školách (dětem, žákům, studentům), a to prostřednictvím zvyšující se kvcality práce učitelů.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
1. Musí být výsledkem široké odborné diskuse (konsensus učitelů), aby byl akceptován
2. Musí být jednoznačně stanoven počet roků na posouzení dané úrovně Standardu
3. Musí být zajištěn systém financování - podpora učitelů pro zvyšování kvality jejich práce, ale i finanční ocenění učitelů, kteří již dané kvality dosahují.
4. Uznání kvality práce učitele musí být podloženo konkrétními materiály a vlastní výukou

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
Jednoznačně MŠMT. Byla-li jmenována státní zakázka na vzdělávání (v podobě rámcových vzdělávacích programů), pak musí být státem vytvořeny vhodné podmínky pro její zajištění.

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ano
Tento systém je již zaveden v některých evropských státech - např. Litva a je funkční. Domníváme se, že zpočátku může jít o rivalitu mezi učiteli, protože jde o změnu myšlení ve společnosti i u učitelů – všichni učitelé nejsou stejní a nemusí být stejně oceňováni. Každý má šanci se rozvíjet, pokud chce. Se změnou myšlení bude ubývat i rivalita ve sboru a učitelé se postupně naučí oceňovat i práci kolegů. Pro zhodnocení učitelů bude rozhodující přístup ředitele školy. Domníváme se, že to jsou osobnosti, kteým jde o rozvoj své školy, nikoliv o neopodstatněné protěžování osob.

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Nezajištění podmínek, včetně finančních - pro studium i ocenění učitelů. Neobjektivní posuzování kvality práce učitelů. Snižování úrovně vysokoškolské přípravy učitelů snahami po zavádění bakalářského studia a nelogickou prostupností v oboru učitelství (např. učitel SŠ může učit na 1. stupni ZŠ).

Má standard být povinný pro všechny učitele?
Ano

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít více úrovní: jednu základní závaznou pro všechny učitele a nejméně jednu vyšší pro vynikající učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Pokud učitel základního standardu nedosáhne, měl by být zařazen do vzdělávacího programu, na jehož financování by se částečně podílel po určité období (např. dva roky), aby měl šanci svoji kvalitu ještě obhájit. Pokud by se tak nestalo ani po této lhůtě,měl by odejít ze školy.

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
Posouzení popsaných kvalit by mělo být komparací sebehodnocení učitele a hodnocení vedením školy. Česká školní inspekce by mohla být kontrolním orgánem, který by při inspekční činnosti mohl posoudit výkon učitele s podklady a jeho hodnocením.

Měla by být vytvořena jedna společná verze standardu pro všechny učitele MŠ, ZŠ a SŠ?
Spíše ano
V Standardu by se měly odrazit principy současného paradigmatu vzdělávání, takže větší část y měla být společná. V menší míře se může jednat o specifika.

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Standard má formulovat státní zakázku na podobu absolventa učitelství (s několika roky praxe). To však znamená, že bude akceptován Akreditační komisí, schvalující studijní programy a budou udělána taková opatření, která tuto proměnu fakultám umožní. Vycházející absolvent však zcela nemůže odpovídat požadavkům Standardu vzhledem k chybějícím zkušenostem v praxi a vývoji jeho pojetí výuky i vyučovacímu stylu.

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Jako motivační prvek pro zvyšování kvality učitelů i škol. Dále jako východisko pro oblast dalšího vzdělávání učitelů.

Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ano, v každém případě

Vyhovuje Vám předložené členění standardu (zvolené oblasti a podoblasti)?
Ano

Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Připomínky k textu diskuse na www:

K bodu č. 3 Jak a komu standard prospěje?
• Ředitelé – čtvrtá odrážka: získají rámec pro rozvojové plány škol - navrhujeme doplnit získají rámec pro rozvojové plány škol v oblasti vzdělávání.
• Bod 3 doplnit o prospěšnost standardu MŠMT ČR a akreditační komisi, neboť jde o provázaný systém.

K bodu č. 21 Proč mají učitelé společně přemýšlet o své profesi a formulovat standard učitelovy profese
• Text Ministerstvo bude hledat cesty, jak potřebné podmínky zajistit, nahradit Ministerstvo hledá…
5. Obsah navrhovaného standardu

• Obecně navrhujeme nepoužívat příliš cizích slov, ale vyjádřit se srozumitelně pro širokou vrstvu populace – ne pojmy deklarativní, procesuální a kontextuální znalosti)

Oblast č. 1 Výuka jako proces vyučování a učení

• U odrážek 1.1,;.;1.3 použít v souladu s nadpisem a bodem 1.2 vždy pojem výuka
plánování výuky; reflexe procesů a dosažených výsledků výuky

• Realizace výuky - přístup k žákům: doplnit poslední odrážku o spolupráci i s jinými institucemi (nejen školským poradenským zařízením); doplnit další odrážku zajímá se o rodinné zázemí žáka

• Realizace výuky - komunikace a klima ve třídě: doplnit o odrážku zajímá se o kvalitu klimatu ve třídě (diagnostikuje je)

• Realizace výuky - hodnocení žáků: doplnit odrážku zvolenými způsoby hodnocení vede žáky k plánování svého učiva a přebírání zodpovědnosti za své výsledky


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz