přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 3 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 248
PříspěvekNapsal: 11 dub 2009, 17:59 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) střední odborné školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Jaké otázky Vás napadají v souvislosti se standardem kvality profese učitele?
Poučení z krizového vývoje po listopadu 1989 s následnou snahou o normalizaci poměrů, tj. získání "podkladů" k odstranění "nežádoucích" učitelů ze škol, jelikož na školách stále ještě působí velké množství schopných, odborně velmi dobře vybavených pedagogů, kterým jde v první řadě o vzdělávání a výchovu žáků, resp. studentů.

Jak rozumíte pojmu standard, jak byste jej vysvětlil(a)?
Politická poslušnost, tj. dnes tzv. korektnost.

Jaký je podle Vás hlavní smysl standardu?
Odstarnění nejlepších učitelů ze škol. Ti nejlepší se budou věnovat dětem, ostatní budou vytvářet "portfolio". Politicky spolehliví ředitelé to pak vyhodnotí... Pokud si nějaký pedagog naivně myslí, že bude skutečně i finančně lépe oceněna jeho práce, notně se mýlí. Při financování pomocí normativů škola nebude mít k takovému ohodnocení prostředky, resp. se buďto uberou prostředky ostatním a přidají těm "portfoliovým", nebo budou "portfolioví" všichni, a nedostatne nikdo nic. To je zjevné. Ostatně to na řadě škol už tak funguje i bez standardů, teď se to jen prohloubí a oficiálně zaštítí.

Jaký užitek (a komu) by měl standard podle Vás přinést, pokud bude dobře zpracován?
Likvidace českého školství a dočasná odměna "poslušných". Tedy tento "užitek" přinese, pokud se bude pokračovat v nastoupené cestě k světlým zítřkům.

Jaké podmínky musejí být splněny, aby standard mohl dobře sloužit?
Kdyby to bylo myšleno skutečně ku prospěchu školství (jako že není - stejně jako celá tzv. reforma), bylo by výchozím bodem zrušení VÚP, Cermatu a následně MŠMT. Dále by se vypracoval Profesní standard pracovníka MŠMT a na jeho základě by byli přijati noví pracovníci ministerstva. Ti by potom mohli spolu s pedagogy z praxe vytvářet návrh školských reforem.

Kdo by měl vytvářet a zajišťovat podmínky pro to, aby standard mohl dobře sloužit?
Za daných podmínek standard ničemu dobrému sloužit nemůže.

Měla by kvalita práce učitele mít vliv na výši jeho mzdy?
Ne
Kvalitu lze zajistit pouze obnovením definitivy s pevným platem, tj. vytvořením vrstvy na státu, krajích a obcích (a jimi dosazených ředitelích) nezávislých pedagogů, výrazných osobností, potřebných k výchově a vzdělávání mládeže. Populární a samozřejmě demagogická teorie o lepším odměňování nejkvalitnějších pedagogů skončí jako vždy tím, že ti nejlepší budou odměňováni nejhůře, a následně budou opouštět školství (o to ovšem jde).

V čem spatřujete hlavní rizika, která mohou ohrozit úspěšné a užitečné fungování standardu v praxi?
Odpor rodičovské veřejnosti a pedagogů proti znovu nastupující bolševické normalizaci.

Má standard být povinný pro všechny učitele?
Ne

Měl by podle Vás standard popisovat pouze jednu úroveň kvality závaznou pro všechny učitele, nebo má obsahovat i vyšší úrovně, které by dosahovali pouze někteří vynikající učitelé?
Měl by mít pouze jednu úroveň závaznou pro všechny učitele

Jak by se podle Vás mělo postupovat, pokud nějaký učitel nedosáhne základní úrovně standardu?
Jak to chcete změřit? Kdo o tom rozhodne? - Chcete zavádět "novinku", která už staletí funguje. Je zodpovědností ředitele, aby přijímal kvalitní pedagogy (má-li možnost výběru), školu řídil a zajistil, aby výchovně vzdělávací proces probíhal bez problémů (to mu umožňuje zákoník práce). Každý ředitel, který své práci rozumí a není jen politickou loutkou, pozná, kdo a do jaké míry splňuje "standard", vědí to i kantoři, žáci a rodiče. Normální lidé docela normálně vědí, kdo má znalosti a schopnosti, chová se lidsky, kdykoliv pomůže, povzbudí, poradí... Ideologové vytvářejí směrnice.

Kdo a jak by podle Vás měl posuzovat, zda učitel dosahuje kvalit popsaných ve standardu?
V tom je právě hlavní problém - neřešitelný. Ostatně navrhovaná kritéria jsou zcela neuchopitelná, snad s výjimkou účasti na nějakých vzdělávacích kurzech (i to má minimální vypovídací hodnotu, kurzy mohou být téměř bezcenné, jiný pedagog zatím formou samostudia, které nemůže nijak vykázat, načerpá mnohem více znalostí a užitek pro žáky je pak v druhém případě mnohem vyšší; navíc může být někdo úmyslně na kurzy nevysílán). Kdo bude určovat, co a jak započítat do "portfolia"?
Už dnes má řada pedagogů např. doktorát - bez platové odezvy. Ale budeme zavádět "standardy"...

Jakým způsobem by měl být standard využíván v přípravném vzdělávání učitelů?
Nijak, aby nepřekážel vzdělávání pedagogů.

Jak má být standard využíván pro podporu profesního růstu učitelů?
Také nijak. Smysluplná je pouze široká nabídka (a zároveň i podpora - dnes existuje přesně opačný trend, kdy ředitelé vzdělávání pedagogů omezují, ne ze zloby, nýbrž z důvodu úspor) možností dalšího vzdělávání, ze které si školy a pedagogové budou moci vybrat. Formální (nejspíš politická) školení "za čárku do portofolia" jsou návratem o dvacet let zpátky a umožní jen korupci ("vybrané" agentury budou poskytovat "portfoliové" vzdělávání). Každý ví, co potřebuje ke svému profesnímu růstu nejvíce, takže praktické by bylo vytvořit (i pro školy finančně a místně dostupnou) nabídku vzdělávání. K tomu nikdo žádný standard nepotřebuje. Nepotřebuje ho ani fungující školský systém (stačí docela obyčejná konkurence jednotlivých škol), nefunkční model žádný standard nezachrání ani "nezfunkční". Skutečný standard představuje zájem žáků (a jejich rodičů) o danou školu. O "standardní" a "portfoliovou" školu s nízkou kvalitou nebude stejně nikdo stát. Naštěstí!

Domníváte se, že tvorba standardu profese učitele je potřebná?
Ne

Vyhovuje Vám předložené členění standardu (zvolené oblasti a podoblasti)?
Ne

Jaké úpravy členění případně navrhujete?
Kompletní přepracování kompetentními zpracovateli, a ještě lépe jeho zrušení.
Nekompetentnost (přestože jsou odborníky na kompetence) současných zpracovatelů je zjevná, viz např. poznámku č. 3: "Žáci, které vyučuje jeden neefektivní učitel za druhým, dosahují významně nižších výsledků než žáci, které vyučuje po sobě několik efektivních učitelů. Srov. Sanders, W.L., Rivers, J.C. (1996): Cummulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Knoxwille: University of Tennessee Value Added Research and Assessment Center." - Vskutku "vědecky" podložený výsledek "vědeckého" výzkumu. Normálnímu člověku takovou věc dá zdravý selský rozum a nemusí o tom dalekosáhle bádat. Ostatně vám to řekne každé malé dítě už na národní škole.

Zde je prostor pro Vaše návrhy nebo úpravy formulací, které by standard měl obsahovat
Pokud chcete stanovovat jakýkoli standard, který by měl být prospěšný školství, položte si nejprve otázku možnosti objektivního hodnocení pedagogů a objektivního stanovování kritérií. Vyhodnotit to mohou pouze lidé se zkušenostmi z pedagogické praxe (ne ti, co praxi nemají žádnou, a léta připravují budoucí pedagogy způsobem, který teď údajně mají pomocí těchto standardů měnit - ať tedy začnou učit v souladu s potřebami základních a středních škol, a až potom přemýšlejí o nějakých standardech; nejlepší je totiž začít u sebe).

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse:
Pan ministr má pravdu, když říká: "Dospěl jsem spolu se svými spolupracovníky k přesvědčení, že pokud se nepodaří docílit významné spoluúčasti učitelů na vytváření standardu, nebude mít tento dokument žádnou šanci na další úspěch." Je potom ale nepochopitelné, když tým pracovníků, kteří mají standardy vytvářet, pedagogy ze základních a středních škol (jejich skutečné zástupce - ne zástupce nějakých samozvaných asociací) postrádá. Ať si o celé záležitosti promluví pan ministr s pedagogy z praxe. Jinak je vše k ničemu a je lépe vše zabalit dřív, než to skončí další tragédií českého školství.
Možnost se k věci vyjádřit je samozřejmě chvályhodná, ale neznamená ještě možnost podílet se na tvorbě standardů. Navíc je třeba nejprve zlepšit podmínky ve školství, docela obyčejně umožnit učitelům dobře učit, místo zavádění dalšího a dalšího papírování (ŠVP) a byrokracie (standardy), potom učitelé uvěří, že je tu skutečně snaha o zlepšení situace a zapojí se i do diskuse.
Učitel se má věnovat dětem. Pouze v takovém případě může školství dobře fungovat. K tomu je ovšem zapotřebí, aby to pochopili byrokrati v Praze či jinde. Současný absurdní systém, kdy ČŠI má zkoumat, jak podle ŠVP "skvěle" učí ti samí učitelé, co dosud "špatně" učili (a vlastně ještě učí ve vyšších ročnících) podle stávajících osnov, by byla k smíchu, kdyby nebyla k pláči. Každý učitel ví, že ty ministerstvem halasně proklamované přínosy "reformy" už léta uskutečňuje (nebo se navzdory všem byrokratům aspoň snaží uskutečňovat) v praxi (ovšem bez stupidní terminologie typu cílové kompetence, autoevaluace atp.), pokud mu to ovšem neznemožňují chybným nastavením podmínek právě ti halasní byrokrati.
Dále je třeba (před tvorbou standardů) zcela změnit systém financování školství. Do té doby jsou zcela absurdní tvrzení, že nějaké standardy mohou zlepšit odměňování pedagogů. Když za daného systému všichni splní standard (nebo naopak nikdo!), zůstane v oblasti odměňování na dané škole vše beze změny. V ostatních případech to bude znamenat rozbití kolektivu a boj všech proti všem o portfolio. I to je jeden z možných skutečných cílů zavedení standardů.
Navrhovaný materiál obsahuje množství frází a protimluvů (umně halených do líbivých slov). Slibuje se např. spravedlivější ohodnocení učitelů. Školy snad budou dostávat příplatek k normativu za každého pedagoga, který splní standard? To nebylo nikde řečeno. A pokud ne, je výše zmíněné tvrzení zcela nepodložené. Kde na to ředitel vezme prostředky? Zruší odměny a zavede příplatek za splněný standard - ve výši původních odměn...
Jako příklad absurdních frází aspoň toto:
"Učitel:
- projevuje respekt k žákům a žákyním bez genderových předsudků..."
Dosavad kantoři věděli, že nemají nadržovat ani klukům, ani holkám... A že mají s žáky jednat jako člověk s člověkem, vytvořit přátelskou atmosféru - při zachování učitelské autority. Teď jim budou "projevovat respekt" a po každém "projevení" si to zapíšou do "portfolia" (a děti jim zápis potvrdí svým podpisem, případně budou povoláni rodiče, aby tak učinili coby zákonní zástupci - "3. června 4x projeven respekt", "15. června 2x jednal bez genderových předsudků"). A vyvolávat budou střídavě vždy chlapce a děvče (nebo snad děvče a potom až chlapce?), možná bude zavedena metoda "zipu". Vždy s následným zapsáním do "portfolia" ("20. června genderově korektně vyvolal Jarmilku, přestože se hlásili tři kluci, protože předtím vyvolal Martina").
Už jsem si zvykl na to, že lidé, kteří by nebyli schopni ani týden učit na základní nebo střední škole, obsadili "teplá" místečka a pobírají výrazně vyšší plat (asi jako genderové odškodnění). Ale ZÁSADNĚ PROTESTUJI proti tomu, že nám chtějí tito lidé ZLIKVIDOVAT NAŠE ŠKOLSTVÍ a zničit naši práci!!! NEMAJÍ NA TO PRÁVO!!!!!
(Zajímalo by mne, kolik potrefených hus se ozve a jak dlouho mnou vyplněný dotazník zde zůstane vystavený.)Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 248
PříspěvekNapsal: 22 dub 2009, 21:53 
Citace:
Smysluplná je pouze široká nabídka (a zároveň i podpora - dnes existuje přesně opačný trend, kdy ředitelé vzdělávání pedagogů omezují, ne ze zloby, nýbrž z důvodu úspor) možností dalšího vzdělávání, ze které si školy a pedagogové budou moci vybrat. Formální (nejspíš politická) školení "za čárku do portofolia" jsou návratem o dvacet let zpátky a umožní jen korupci ("vybrané" agentury budou poskytovat "portfoliové" vzdělávání). Každý ví, co potřebuje ke svému profesnímu růstu nejvíce, takže praktické by bylo vytvořit (i pro školy finančně a místně dostupnou) nabídku vzdělávání. K tomu nikdo žádný standard nepotřebuje. Nepotřebuje ho ani fungující školský systém (stačí docela obyčejná konkurence jednotlivých škol), nefunkční model žádný standard nezachrání ani "nezfunkční". Skutečný standard představuje zájem žáků (a jejich rodičů) o danou školu. O "standardní" a "portfoliovou" školu s nízkou kvalitou nebude stejně nikdo stát. Naštěstí!


Pane Srbe,
tento návrh nestojí za vyjádření?!? Protože je v rozporu s Vaším návrhem?
Vždyť citovaná pasáž je podstatou fungování "standardu" v praxi!
Václav Král


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 248
PříspěvekNapsal: 16 kvě 2009, 21:40 
O tom, co si učitelé myslí o "standardech", nejlépe vypovídá "dotazníková" účast. Zatím dotazník vyplnilo 369 lidí, ne vždy učitelů, kterých se to má týkat. Naprostá většina kantorů celou aféru se "standardy" docela obyčejně ignoruje!!! Od MŠMT se skutečně nedá nic pozitivního čekat, takže je to zcela pochopitelné...

Karel Horák


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 3 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz