přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 158 vyplněný za organizaci Jednota školských informatiků
PříspěvekNapsal: 15 črc 2009, 23:25 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- pedagog/pedagožka vysoké školy
- patříte (též) do skupiny, která zde není jmenována

Pokud patříte i do jiné skupiny, napište, do jaké:
Jednota školských informatiků - JSI

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím za skupinu, která si mne vybrala, abych hovořil(a) jejím jménem.

Přesný název skupiny nebo organizace, za kterou budete hovořit:
Jednota školských informatiků

Internetové stránky Vaší skupiny nebo organizace:
http://www.jsi.cz/

Organizace, kterou reprezentujete, je:
- pedagogická asociace (občanské sdružení pedagogického zaměření)
- občanské sdružení nepedagogického zaměření

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
Ano, od devadesátých let minulého století se zásadním způsobem uplatňují informační a komunikační technologie ve většině oblastí, vzdělávání nevyjímaje.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
Ve stanovisku JSI nebudeme prezentovat názory mimo oblast informatiky a informačních a komunikačních technologií. V oblasti informatiky a ICT je to jednoznačně špatné zabezpečení ICT infrastruktury ve školách - učitelé informatiky vykonávají často práci ICT techniků, správců sítě, ICT metodiků, ICT koordinátorů apod., které v menší či větší míře přímo nesouvisí s výukou vlastního předmětu informatika (či analogického s jiným názvem) a brzdí je v profesním růstu v oblasti didaktiky informatiky. Dalším důležitým aspektem je nízká úroveň ICT přípravy stávajících a části budoucích učitelů, které učitelé informatiky průběžně doškolují již od úrovně znalostí a dovedností, které jsou výstupem výuky informatiky a ICT v základním vzdělávání.

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 10 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 5 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 6 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 4 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 7 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 8 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 9 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 2 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 3 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 1 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
V oblasti ICT lze využít některý z rozpracovaných standardních modelů, resp. navázat na praxi regionálních informačních (školicích) center z období SIPVZ, která by podporu učitelům i školám poskytovala. Plně lze aplikovat relevantní položky akčního plánu zpracovaného týmem vedeným kol. Hausnerem "Škola pro 21. století", viz http://www.msmt.cz/uploads/soubory/tiskove_zpravy/Akcni_plan_Skola_21.pdf

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
V oblasti ICT lze např. aplikovat hodnocení porovnáním s tzv. difuzním modelem pro integraci moderních technologií, viz opět akční plánu "Škola pro 21. století".

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
V oblasti ICT se dosažení relevantní úrovně obvykle prokazuje praktickými výsledky práce s ICT, které jsou zveřejňovány prostřednictvím Internetu, veřejných či komunitních sítí. Tento způsob vede k transparentnímu posouzení dosažené úrovně.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 30 000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 40 000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 50 000
Komentář
Učitel informatiky je po odborné stránce připravován jako vysokoškolsky vzdělaný pracovník v oblasti IT, a měl by dosahovat relevantního platového ohodnocení, viz např. http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/oborove-statistiky/csu-pocet-a-mzdy-it-odborniku-v-cr-2008/1000452/53354/

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Jednou z možností je pragmatické a kompetentní využívání ICT technologií v řízení a zajištění provozu školy.

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- při komunikaci pragmaticky využívá ICT technologie

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- zná možnosti využití ICT v procesu učení a dovede je efektivně aplikovat s ohledem na potřeby žáků a obsah kurikula (interaktivní výukové materiály, e-learning, elektronická portfolia, sociální sítě ...)
- integruje části problematiky ICT jako průřezová témata do programu výuky dle své odbornosti

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
využívá ICT pro analýzy a hodnocení výsledků vzdělávání i jako zpětnou vazbu pro žáky

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
učitel pragmaticky využívá informační a komunikační technologie při rozvoji školy a při realizaci ŠVP všude tam, kde to přináší zlepšení kvality vzdělávání.

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
učitel pragmaticky využívá informační a komunikační technologie ve všech oblastech školního života, ve kterých je to efektivní, užitečné a přináší zlepšení kvality vzdělávání.

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- ke komunikaci v rámci školy i mimo ni a k prezentaci účelně a efektivně využívá moderní komunikační technologie (e-mail, chat, profesní diskusní fóra, www stránky školy, prezentace vlastní práce, blog,....)

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
- chápe roli ICT ve svém profesním a kariérním rozvoji, zná inovační trendy své odbornosti způsobené rozvojem ICT
- dodržuje zákonné a etické normy v oblasti využívání ICT (softwaru, digitálních výukových materiálů, zdrojů dat...)
- je si vědom rizik, která vyplývají z užívání ICT pro pedagogy i žáky a dovede jim čelit (zdravotní rizika, ochrana osobních údajů, dat, kyberšikana ....)

Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
ne
ICT a digitální dovednosti jsou natolik důležitou profesní znalostí, že by měly být explicitně uvedeny.

Jaké další oblasti by podle Vás měl standard obsahovat? A jaká kritéria by měla být obsažena v těchto oblastech?
Standard by měl obsahovat přinejmenším:
- oblast informačních a komunikačních technologií všeobecně,
- využití digitálních technologií ve výuce předmětů vlastní aprobace.
Kritéria lze dovodit např. ze dříve zmiňovaného dokumentu "Škola pro 21. století".

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
V oblasti ICT musí standard reflektovat velmi rychlý vývoj v oboru, odpovídající aktualizace je třeba provádět každé dva až tři roky.

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
Do standardu je podle našeho názoru zapotřebí jmenovitě zapracovat oblast informačních a komunikačních, resp. nověji digitálních technologií, neboť ve vývoji společnosti představují fenomén svým významem a důsledky obtížně srovnatelný s čímkoliv jiným, který se do profesního standardu učitele musí promítnout. Využívání ICT ve vzdělávání se odvíjí mimo jiné od přípravy a dosažených kompetencí učitelů v této oblasti a musí snést mezinárodní srovnání, neboť samotné informační a komunikační technologie jsou ve své podstatě internacionální.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz