přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 152
PříspěvekNapsal: 14 črc 2009, 21:28 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) základní školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
Změnila se role pedagoga.
Dříve (ať již za doby Rakouska-Uherska, první republiky či komunistické éry) pedagog hrál roli vůdce určité skupiny, od kterého se poptávalo především předávání znalostí. Zároveň mu byly společensky (někdy i zákonně) přidělena taková privilegia, která pedagog nezřídka používal na principu moci. Z pohledu managementu byl charakteristický autoritativní styl.
Dnes se očekává, že pedagog zvládne mnohem širší spektrum rolí, navíc rozličně aplikovatelný na různé cílové skupiny (žáci, rodiče, kolegové, vedení škol apod.). Role vůdce sice stále má své místo v práci pedagoga, ale stále častěji se poptává i role mentora, trenéra, moderátora, vedoucího týmu apod. Z pohledu managementu se v současné době prosazuje týmový styl (zvláště poptávaný v rámci ŠVP - jeho tvorbou počínaje a následnou korekturou konče)

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
Nedostatečně motivační mzdový systém (výrazný nepoměr mezi tarifní a nadtarifní složkou platu).
Fakticky nízká autonomita škol (právní subjektivita sice deklaruje samostatný právní subjekt, nicméně zřizovatel a koneckonců i stát různými nástroji omezuje uplatňování moderních metod managementu)

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 8 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 2 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 8 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 4 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 6 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 4 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 3 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 5 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 2 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 4 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
Posilováním manažerských kompetencí pedagogických pracovníků.

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Využíváním difúzního kriteriálního modelu.

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
Kreditní model (vzdělávání, publikační činnost apod. by bylo hodnoceno i přidělením určitého stupně kreditů; přidělená výše kreditů pak určí dosažený stupeň v kariérní stupnici)

Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
Transparentní pravidla pro kreditní model

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
Komentář
nejsem dostatečně kompetentní pro určení těchto hodnot, navíc jejich případné určení popírá mou kritiku mzdového systému. Výši finančního ohodnocení práce pedagogického pracovníka neurčuje pouze délka praxe, doplněná o určitý stupeň standardu.

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Kreditní model

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Oceňuji snahu o získání názorů ze strany pedagogické veřejnosti, ale v tomto případě nepovažuji tento způsob zpětné vazby za vhodný nástroj diskuse.
Předpokládám totiž, že přispěvatelé budou psát rozdílné formulace a je otázkou, nakolik bude možné nalézt konsensuální znění. Proto jsem přesvědčen, že k této oblasti by se měly vyjadřovat výhradně profesní sdružení působící v našem školstvím.

Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
nevím

Pokud Vám nevyhovuje členění standardu předložené v našem návrhu a pokud chcete navrhnout vlastní členění nebo vlastní ucelený návrh standardu, učiňte to zde.
Doporučuji základní členění v duchu managementu (plánování, organizování, vedení lidí a hodnocení).

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
pětiletý cyklus; prostřednictvím vybraného vzorku škol, která by zároveň plnila roli regionálního metodického, poradenského a heldeskového centra pro ostatní školy v jeho působnosti (řekněme školní centra).

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
Z mých odpovědí je zřejmé, že v dnešní době se pedagogické a manažerské kompetence dle mého soudu značně překrývají. Považuji tedy za důležité doporučit, aby se pracovní tým rozšířil i členy, kteří mají z rozvojem manažerských kompetencí bohaté zkušenosti (mohu-li skromně doporučit, pak například Davida Grubera - www.gruber.cz).

A drobný ale velmi důležitý požadavek na závěr - kompetentní pedagogický pracovník běžně používá moderní technologie. V celém dokumentu jsou zmínky o výpočetní technice jako šafránu.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz