přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 147
PříspěvekNapsal: 14 črc 2009, 10:28 
Jste žena nebo muž?
žena

Platí o Vás, že jste:
- učitel(ka) gymnázia

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ano, v každém případě
Trochu mě, absolventa stovky různých školení mrzí, že se tyhle věci tak moc kvantifikují, v devadesátých letech jsem do těchto školení šla s představou,že se bude realizovat to, o co se dnes snažíte.V krátkém čase jsem si dokázala vybrat dobré lektory(namátkou, vše, co jsem se naučila v KM, v Kooperativní výuce, v Respektovat a být respektován,dodnes používám s úspěchem ve vyučování - proto jsem citlivá na to, když mou patnáctiletou práci shrne do věty" body za certifikáty")

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
ano
Tato otázka mě přinutila srovnávat (30 letá praxe to umožňuje).To, na co dnes tak nadáváme - počítače a agendy, jsou vlastně velkým usnadněním práce učitele .Vzpomínám na časy, kdy jsem psala všechna vysvědčení ručně, vyráběla přehledy známek bez kalkulačky...... V čem se dnes nároky liší - doba, okolí a studenti kladou velký důraz na profesionalizaci ve všech oblastech (sociální dovednosti, psychologické dovednosti,přehled znalostí v širokých souvislostech a napříč obory....),vedení škol zápasí ale s úplně opačnými problémy - ekonomická stránka zajištění chodu školy,obsazení a pokrytí jednotlivých předmětů, z toho vyplývá klasické vytěžování učitele do posledních sil. Nemáte čas na reflexi, už běžíte suplovat jinam,když si " proučíte" jeden předmět, následující rok musíte do jiného předmětu, protože to škola "žádá".V tomto časovém presu je přiležitost pro instantní řešení a manipulaci. Nechceš to takto, přijdou jiní, kteří tě nahradí.....
Ještě nesnadnější je v rámci výuky studenty zaujmout (oproti dřívějšku),dovést k žádanému postoji, získat nějakou dovednost .Většina rodičů je orientována na výkon, rozumí škále 1 -5 a dál ani jít nechce, metody jsou jim lhostejné- my jsme to vydrželi, oni to také musí vydržet......Všeobklopující alibismus a teze , že je to tvrzení proti tvrzení ,hodně znesnadňuje výuku.A když se k tomu ještě není podpora od vedení, je to hodně velký útok na integritu osobnosti,prostor pro mobbing a bossing je tu.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
1) už zmíněné vytěžování učitele - sedmi, osmihodinové denní výuky nejsou vyjímkou,maturity - učím, maturuji, učím, maturuji a tak pořád dokola
2) určitě by usnadnilo situaci, kdy by se počítalo s tím, že v rámci pracovní doby se učitel vzdělává ( kratší rozvrh v určité dny)
3)stejně tak by pomohlo, kdyby měl učitel úřední dny na archivaci materiálů, na pohovory s rodiči ( jedna z věcí, která mi odčerpává síly ,jsou hovory s rodiči o závažných problémech o přestávkách)
Vlastní profesní růst se může odehrávat pouze ve větším klidu s možností reflexe , nikoliv v tempu běžce překážkových tratí.....

V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 3 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 1 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 2 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 6 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 9 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 5 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 10 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 4 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 7 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 8 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
Za předpokladu kvalitně pracujících pedagogických fakult - tyto pracoviště jako první, určitě česká školní inspekce,kdyby změnila svou činnost na poradenský orgán ( to ale není zřejmě reálné),v neposlední řadě asociace a občanská sdružení, která se touto činností zabývají už roky.A samozřejmě osvícený ředitel.

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Myslím, prošla jsem krátkým celoživotním studiem už dvakrát, že optimální forma je vlastní práce ( třeba na úrovni bakalářské), odvedená hodina , třeba na zcela jiné škole, obhajoba práce ( tam se samozřejmě projeví i tolik požadované znalosti)doklady o odučených hodinách, záznamy( video,audio), ukázky( viz třeba KM)

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
viz předchozí otázka

Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
Nesvazovat tématy prací, nechat kantora pracovat v oblasti, kterou má nejraději,vědět o tom, že cíle se dá dosáhnout různými prostředky.......Nestát za ním jako dráb,ale jako ten, co pomáhá a rozumí.....

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 30 000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 40 000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 50 000 a víc
Komentář
Myslím tím čistou částku, byť se jeví v současné ekonomice jako nereálná,naše práce, pokud je kvalitní, odpovídá nejméně střednímu článku manažerské činnosti bez všech pomocných sil, je v ní úřednická práce, psychologická práce,učitelská práce a spousta dalších oborů, .Toť konstatování daného stavu, vyjde - li standard v časovém plánovaném horizontu, částky by měly být vyšší.......

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Bude - li standard dobře promyšlen, v současné době počítačů by to neměla být administrativní zátěž.S čím si ale nevím vůbec rady, jak zajistit, aby se z dobré myšlenky nestala byrokratická šaškárna jako při tvorbě ŠVP, to nevím. Osvícení ředitelé, osvícení ředitelé......

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
velmi těžko se plánuje při 34 studentech v jedné vyučovací hodině

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
souhlasím

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
s největšími námitkami a zesměšněním jsem se setkala v bodě dva, podle mě by stačilo- vhodně využívá neverbální komunikace.Tohle dost často bývá součástí hodnocení posluchačů, za různých situací je třeba vhodný pohyb po třídě,vstřícná komunikace se obtížně dá přikázat,úsměv taktéž - přikladem jsou dovětky k mailům - s přáním pěkného dne, přestože víte, že vše je jinak!
jinak souhlasím

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
opět obtížná individualizace, když je ve třídě přes třicet žáků

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
viz předchozí otázka, navíc současná škála nedává moc možností pro idndividuální posouzení možností žáka

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
souhlasím

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Naprosto nutné, v našich podmínkách téměř průkopnické

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
naprosto nutné

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
velmi důležité

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
souhlasím

Je podle Vás výčet profesních znalostí pro účely standardu vyhovující?
ano
Podle mých zkušeností si myslím, že na tvorbě standardu se momentálně podílí špička pedegogické obce i dalších sdružení, důvěřuji jejich zkušenostem a přehledu a doufám, že tato skupina nebude rozprášena a že konečně dlouholetá práce bude zúročena ( i kdyby se to hned nemělo odrazit v platech) ,držím palce, ať se proces podaří nastartovat!

Jaké další oblasti by podle Vás měl standard obsahovat? A jaká kritéria by měla být obsažena v těchto oblastech?
už minule jsem psala, že z tohoto systému vypadli výchovní poradci, metodici prevence

Pokud Vám nevyhovuje členění standardu předložené v našem návrhu a pokud chcete navrhnout vlastní členění nebo vlastní ucelený návrh standardu, učiňte to zde.
nemám námitky

Obsah standardu bude i v budoucnu revidován na základě získaných zkušeností. Jak často by podle Vás mělo v budoucnu docházet k přepracování standardu a jakým způsobem by k tomu mělo docházet?
myslím, že horizont pěti let je reálný

Jakékoli Vaše komentáře k tématu diskuse
V závěru chci podotknout, že jsem si pozorně přečetla komentáře různých stran a co vnímám jako důležité : stále se nedaří propojení všech článků bez toho, aniž by se poukazovalo na toho druhého - učitelé praktici nadávají na vysokoškolské pedagogy,praktičtí školitelé (občanská sdružení a další) na školitele na vysokých školách,přírodovědné obory na humanitní ( v téhle oblasti vede hlavně útok na psychologie, které by se měly stát základem všeho učení na učitelských oborech všeho druhu!).Jak dlouho ještě bude trvat, než pochopíme, že nadřazeným pojmem je učitel, nikoliv obor?(místo pro asociace, asi bychom si měli vzít příklad z jiných oborů, třeba lékařských)
Taky málo zúčastněných kantorů - pro mnohé vizionářů - proč tak velká slova, když jde"jen "o profesionalizaci ?( proto velmi ráda slyším, když mě rodič pochválí za profesionální chování ).
Nutno ovšem konstatovat, že diskuse i v malém vzorku je nesmírně kultivovaná, proti tomu, co si na internetu můžete přečíst. Nesvědčí to taky o něčem?
Když jsem přečetla, že jeden pan ředitel vyplňoval dotazník dvě a půl hodiny, divila jsem se. Jsem ve stejné časové rovině,proto si vážím všech, co dotazníku věnovali čas, i když nemuseli.A doufám, v posledních dvaceti letech už po několikáté, že tohle vše k něčemu bude.Také se potvrzuje, že my učitelé potřebujeme mít prostor pro diskusi, léta jen posloucháme, posloucháme a posloucháme.......
Závěrem.S úžasem jsem si přečetla v Respektu článek o finském školství,vyplývá z toho jednoznačně, že výběr osobností na pedagogické fakulty a učitelské obory je základem všeho. Mám - li osobnost, mohu pracovat dál. Mám - li poslušného průměrného občana, co řeší svůj život a své zaměstnání kvůli prázdninám a jiným " výhodám" , mé možnosti jsou omezené.
Chtělo by to něco optimistického na závěr.
Přes všechny uvedené nešvary je část české pedagogické veřejnosti věrna velkým odkazům české pedagogiky v minulosti, je nesmírně tvořivá,pracovitá, etická. Asi by to chtělo větší politickou platformu.
Tak to jsou mé "vize" nebo, jak to nazval jeden psycholog, pozitivní deviace.Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz