přejít na úvodní stránku

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina

Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 4 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Dotazník číslo 141
PříspěvekNapsal: 11 črc 2009, 19:12 
Jste žena nebo muž?
muž

Platí o Vás, že jste:
- ředitel(ka) základní školy

Budete v tomto příspěvku mluvit pouze sám (sama) za sebe nebo za nějakou skupinu, která si Vás vybrala, abyste hovořil(a) jejím jménem?
Mluvím pouze sám (sama) za sebe.

Je podle Vás tvorba takto pojatého systému podpory profesního růstu učitelů v našem školství potřebná?
ne
Školství potřebuje vyřešit daleko závažnější problémy. Zvažoval jsem i odpověď "ano, pokud budou splněny další podmínky", ale tyto podmínky jsou takové, že jejich splnění považuji v dohledné době za nereálné.
Např.
- finanční zabezpečení - jeden ze členů autorského týmu standardu na semináři uvedl, že splnění podmínek pro funkční zavedení standardu předpokládá navýšení ročního rozpočtu školství o 10 až 12 mld. Kč. I daleko nižší částky jsou pro školství problémem - např. směšné částky, které dostávají školy na pomůcky a učebnice, DVPP apod. O platech snad není třeba se zmiňovat - jen připomenu způsob posledního zvýšení tarifů bez krytí navýšením rozpočtu.
- vytvoření koncepce vzdělávacího systému - v současnosti zcela chybí. Příkladem je způsob zavádění ŠVP, státní maturity, změny přijímacího řízení na SŠ, úvahy o přípravě pedagogogů pohybující se v krátké době od atestací pro pouhé středoškolské vzdělání, zaměření se na zvyšování statistického zastoupení vysokoškoláků ve společnosti bez ohledu na úroveň absolventů škol apod.
Bez splnění podmínek bude standard jen lehce zneužitelným bičem na učitele.

Klade současná společnost na učitele nějaké nové a náročné požadavky ve srovnání s dobou, kdy jste sami byli žáky?
spíše ano
Pozice učitele ve společnosti není dobrá. Žáci a rodiče jsou skvěle informováni o svých právech, podstatně méně o povinnostech.
Vzdělávání je prioritou společnosti pouze v předvolebních kampaních, praxe je zcela jiná.
Žákům často chybí motivace ke vzdělávání - k tomu přispívá současný způsob přijímacího řízení na SŠ. Místo toho, aby žáci usilovali o získání místa na vybrané SŠ, bojují střední školy o své budoucí studenty.

Jaké věci v současné době nejčastěji zbytečně odvádějí pozornost a síly učitelů od toho, aby se mohli věnovat zvyšování kvality vlastní výuky a vlastnímu profesnímu růstu? Buďte co nejkonkrétnější (například místo „zbytečná administrativa“ napište, co tím konkrétně myslíte).
- činnosti nesouvisející s výukou, administrativa spojená s organizací školních akcí
- byrokratické pojetí ŠVP - uplatňování principu, co není na papíře, neexistuje.
- nárazové akce nařízené shora podle aktuálního naladění společnosti a politiků


V prvním kole diskuse učitelé popisovali, co by jim pomohlo lépe se soustředit na kvalitu výuky a vlastní profesní rozvoj. Kdybyste měl(a) Vy osobně rozhodnout, do jakých opatření se mají investovat miliardy korun ze státního rozpočtu s cílem zvýšit kvalitu učitelské práce a musel(a) byste seřadit následující položky podle priorit, jak byste je seřadil(a)? Každé z následujících položek smíte přiřadit pouze jedno číslo od 1 do 10. Každé číslo smíte použít pouze jednou (1 = nejvyšší priorita, 10 = nejnižší priorita).
- 5 - Podstatně zvýšit mzdy učitelům.
- 8 - Vytvořit takové podmínky (vzdělávací, legislativní i finanční), které zajistí, že na školách budou pouze kvalitní ředitelé, kteří budou případně i odvolatelní na základě objektivních kritérií kvality.
- 4 - Odstranit neodborné činnosti učitelů prostřednictvím pomocného personálu (dozory, kopírování, vybírání peněz na školní akce, evidence a inventarizace majetku, …).
- 2 - Zajistit kvalitnější nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a výrazně navýšit příděl peněz školám na toto vzdělávání (kurzy).
- 6 - Sdílet praktické zkušenosti mezi učiteli a financovat odbornou kolegiální podporu učitelů navzájem (činnost uvádějící učitelů a mentorů, činnost učitelů-metodiků, oborových didaktiků, činnost navzájem se učících týmů učitelů).
- 10 - Výrazněji zohlednit další odborné činnosti učitelů, které však nesouvisejí přímo s výukou (například výrazněji snížit počet hodin výuky pro výchovné poradce, metodiky prevence, koordinátory ŠVP, koordinátory ICT apod.).
- 1 - Zlepšit materiální vybavení škol (pomůcky, učebnice, literatura, počítače, nábytek, …).
- 9 - Vytvořit lepší podmínky pro duševní hygienu učitelů (opatření zaměřená na předcházení vyhoření).
- 7 - Zajistit kvalitnější přípravné vzdělávání učitelů na fakultách, které je lépe připraví na školní praxi.
- 3 - Vytvářet a zpřístupňovat kvalitní osvědčené metodické materiály.

Jak by podle Vás mohla probíhat odborná podpora učitelů, kteří budou usilovat o dosahování kritérií popsaných ve standardu? Kdo a jak by mohl tuto podporu účinně poskytovat?
Nejlepší podporou je setkávání s jinými učiteli, výměna materiálů, námětů a zkušeností. Dříve tuto činnost celkem dobře zajišťovala pedagogická centra. NIDV je nenahradil. Mohly by se podílet univerzity a VŠ, ale musely by své programy přizpůsobit možnostem a požadavkům škol a učitelů.
Jisté nebezpečí vidím ve vzniku nových institucí a funkcí spojených se standardem, které by pak odčerpávaly finanční prostředky potřebné ve školách.

Jak by podle Vás mohl konkrétně probíhat proces sebehodnocení učitelů s použitím standardu?
Takové hodnocení si musí provést každý za sebe i bez standardu, je věcí určité profesní cti. Obávám se další zbytečné administrativy.

Jakým způsobem by mělo probíhat prokazování, že učitel dosáhl některé úrovně standardu? Kdo a jakým konkrétním způsobem by se měl podílet na tomto procesu, aby prokazování bylo spolehlivé, důstojné a užitečné pro profesní rozvoj učitele? Navrhněte konkrétní postup:
Zde vidím jeden z největších problémů standardu. Úroveň vzdělávání není exaktně měřitelná. Ani navrhované portfolio učitele nic neřeší. Bude zvýhodňovat ty, kteří dokáží o každé maličkosti dlouho mluvit nebo sepsat elaborát. V nevýhodě budou učitelé, kteří dávají přednost přímé práci se žáky, vymýšlení námětů, pomůcek apod. před prezentací vlastních "zásluh".Jak zajistit, aby práce se standardem nesvazovala originalitu a tvořivost jednotlivých učitelů a škol a jedinečnost každé pedagogické situace?
Jednotlivá kritéria standardu by musela být dostatečně volná (obecná), aby tvořivost umožňovala.
Druhou možností je žádný standard nevytvářet.

V současné době uvažujeme o třech úrovních standardu. Jak vysoká měsíční mzda učitele by byla pro Vás osobně dostatečně motivující pro dosahování jednotlivých úrovní standardu?
- při dosažení základní (povinné) úrovně standardu po 2 - 3 letech praxe: 30 000
- při dosažení vyšší (nepovinné) úrovně standardu po 5 - 10 letech praxe: 35 000
- při dosažení nejvyšší (nepovinné) úrovně standardu po dalších 5 - 10 letech praxe: 40 000
Komentář
Samozřejmostí by mělo být automatické zohlednění inflace

Jak by se podle Vás dala snížit nebo vyloučit další rizika, která byla pojmenována v prvním kole diskuse (nadměrná administrativní zátěž, formalismus apod.)?
Tato rizika vyloučit nelze. Z mnoha bodů návrhu standardu přímo vyplývají.

Plánování - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Kdo a podle jakých kritérií bude toto hodnotit? Mechanické uplatnění takto formulovaných kritérií povede k "odčárkovávání" jednotlivých bodů a o tom vzdělávání není. O úrovni učitele to neřekne vůbec nic. Povede ke vzniku "ukázkových" hodin pouze pro hodnotitele.
Platí i pro další body.

Přístup k žákům - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Viz bod 1.1

Komunikace a klima ve třídě - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Viz bod 1.1

Strategie výuky (vyučování a učení) - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Viz bod 1.1

Hodnocení žáků - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Viz bod 1.1

Reflexe výuky - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Bude měřítkem množství materiálů a rozsah poznámek?!
Důsledkem bude obrovský nárůst administrativy.

Rozvoj školy a ŠVP - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Toto je věc školního kolektivu a nemůže ji řešit žádná byrokratická norma.

Klima školy - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Stejné jako v 2.1.

Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Pro spolupráci s kolegy platí stejné jako v bodech 2.1. a 2.2.
Oficiální komunikace s rodiči je řešena už nyní (zákony, vyhlášky, školní řád). Její úroveň je těžko hodnotitelná nějakou normou. Může ji posoudit pouze člověk, který je dobře seznámen se situací a všemi okolnostmi - může to být ředitel školy, jeho zástupce, kolega.

Profesní rozvoj učitele - váš komentář (prostor pro pozměňovací návrhy)
Viz 1.1.Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 141
PříspěvekNapsal: 12 črc 2009, 16:57 
Díky,jako bych to napsala sama.
Čtenáři:porovnejte si tyto dva po sobě vyplněné dotazníky (č. 138 a tento č. 141). Jsou ukázkou dvou naprosto rozdílných světů: akademického = teoretického a reálného = praktického. Zdravím.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 141
PříspěvekNapsal: 13 črc 2009, 13:05 
Offline

Registrován: 26 dub 2009, 13:44
Příspěvky: 35
Souhlasím. Akademici asi žijí jinde než normální učitelé.


Nahoru
 Profil  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotazník číslo 141
PříspěvekNapsal: 13 črc 2009, 13:07 
Offline

Registrován: 26 dub 2009, 13:44
Příspěvky: 35
Oprava, Někteří akademici a někteří učitelé. Není vhodné paušalizovat. Bohužel standard k jednotnosti směřuje. Všichni stejní, uniformní a poslušní.


Nahoru
 Profil  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 4 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  
cron
OPVK Provoz diskusního fóra Standard kvality profese učitele technicky zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání jako součást Metodického portálu RVP.cz.

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Český překlad – phpBB.cz